המשרד מלווה את הלקוח מיום שבו עולה הרעיון/חשיבה על העסק החדש, ומספק כלים אמיתיים ליזם, כגון, הערכת זמנים והערכת עלות הקמת חנות, על בסיס פרוגרמה מוגדרת.

ביציאה לדרך אוסף המשרד את כל פרטי השטח המיועד ומלווה את הפעילות האינטנסיבית עד למעמד הפתיחה המיוחל.

עבודת המשרד כוללת שלבים ופעולות סדורות המעוגנות בהסכם טרם יציאה לדרך.

אבן דרך חשובה שמעבירה את משקל הכובד משולחנות התכנון לשטח כוללת סט תוכניות מפורטות לכל אחד מבעלי המקצוע המעורבים בביצוע (הריסה,בנייה,מזוג אויר,חשמל,חזית ויטרינה, פרטי נגרות...) מנקודה זו המשרד מנהל, עוקב ומבקר את העבודה שנעשית בשטח, ובנקודת הסיום – קבלת כל האישורים הנדרשים מהרשויות לפעילות העסק.