B&B-קניון הזהב רשלצ B&B-קניון הזהב רשלצ B&B-קניון הזהב רשלצ B&B-קניון הזהב רשלצ B&B-קניון הזהב רשלצ B&B-קניון הזהב רשלצ

Accessories

B&B

רשת בינלאומית, לחגורות ואבזמים, אשר לה סניפים במרכזי אופנה ברחבי אירופה.

הרשת נעזרה במשרדנו להחדרת המותג לישראל, העבודה כללה ביקור ולמידת הצרכים במשרדי החברה בשוויץ, והקמת החנות בארץ, תוך שמירה על הקו והקונספט של הרשת.