קנדי בר  - ממתקים ועוד... קנדי בר  - ממתקים ועוד... קנדי בר  - ממתקים ועוד... קנדי בר  - ממתקים ועוד... קנדי בר  - ממתקים ועוד... קנדי בר  - ממתקים ועוד... קנדי בר  - ממתקים ועוד... קנדי בר  - ממתקים ועוד... קנדי בר  - ממתקים ועוד...

ממתקים

קנדי בר

קנדי בר – חנות נוחות וממתקים
מיקום – מעונות ברושים - אוניברסטית תל אביב